แจ้งข่าวสารจากทางเรา

การจำลองสนามสอบ เพื่อเพิ่มความมั่นใจ เพิ่มโอกาสสอบติด

การจำลองสนามสอบ เพื่อเพิ่มความมั่นใจ เพิ่มโอกาสสอบติด สอนพิเศษตัวต่อตัว ให้น้องๆที่ต้องการเรียนเฉพาะบางบทเรียน บางหัวข้อที่ไม่เข้าใจ สำหรับน้องๆ ที่ต้องการเพิ่มความเข้าใจ เพิ่มศักยภาพในการเรียนให้ดีขึ้น เเละต้องการติวเพิ่มเกรดให้ดีขึ้น สามารถเลือกเรียนพิเศษที่บ้าน เพิ่มเติมเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้น ติวเนื้อหาในบทเรียนระหว่างเทอม หรือเรียนล่วงหน้า พร้อมตะลุยโจทย์ เพื่อไปสอบต่างๆ